TÄVLINGEN

Mycket har hänt sedan vi lanserade White Guide Junior för 11 år sedan. I dag får den offentliga gastronomin betydligt större uppmärksamhet i samhället. Det mesta har blivit bättre! Kvaliteten på råvarorna, ambitionerna kring hållbarhet, kompetensen i köken och framför allt – kommunikationen mellan de som bestämmer om maten och de som faktiskt lagar maten. Sveriges kommuner har mycket att vara stolta över!

Men vi kan inte slå oss till ro och vara nöjda!

Mycket hårt arbete återstår; främst vad gäller de sex stora utmaningarna för den offentliga gastronomin.

1. VÄXTBASERAT – Hur får vi våra gäster att äta mer grönt? Och hur kan vi höja kvaliteten på växtbaserade halvfabrikat?
2. SVENSKT – Offentliga kök har ett stort ansvar att samverka med den svenska primärproduktionen. Tänk säsong, tänk lokalt, tänk svenskt!
3. EKO – Hur kan vi höja kunskapen om biologisk mångfald, djurvälfärd och minskad klimatpåverkan?
4. TA TILL VARA – Sluta fokusera på vad vi slänger, sluta prata om matsvinn och fokusera istället på att ta hand om den maten ni köper in.
5. KOMMUNIKATION – Hur kan vi bli bättre på att kommunicera med matgäster, pedagoger, vårdpersonal, politiker och anhöriga?
6. KOMPETENS – Hur attraherar vi nya medarbetare? Utan kompetent personal kan inte den offentliga gastronomin utvecklas!

Dessa sex punkter utgör grunden för vår bedömning i SVERIGES OFFENTLIGA MÅLTIDER. Sedan tillkommer våra intryck från de fysiska besöken, där vi bl a bedömer kommunikationen i matsalen, bemötandet, renligheten, logistiken och själva presentationen av maten. 

Lycka till inför årets viktigaste tävling!

BEDÖMNING

Kriterierna för kategorierna Årets Skolkök, Årets Förskolekök och Årets Seniorkök är delvis uppdaterade. Men bedömningen av kökskategorierna kommer även i fortsättningen utgå från helheten. Vi bedömer alltså inte bara maten på tallriken – utan också måltidsmiljö, pedagogiskt samarbete, ekologiska ambitioner, inköp av lokala råvaror, arbetet med att minska matsvinnet och mycket annat!

Bedömningen 2024 sker via:

  1. Frågeformulär för kategorierna Årets Skolkök, Årets Förskolekök och Årets Seniorkök ska vara ifyllt före 1/3 2024
  2. Oanmält besök av jurymedlem (våren 2024)

För kategorierna Årets Skolkock, Årets Förskolekock och Årets Seniorkock är det samma upplägg som 2023, där tävlande kockar först skickar in recept för bedömning. De som går vidare till Finalen bjuds in till matlagningtävling där kockarna ska skapa maträtter och presentera dessa för en jury. Finalen i dessa kategorier äger rum i samband med galan och prisutdelningen.

Årets Måltidschef utses av juryn för tävlingen och presenteras med 10 nominerade och 1 vinnare, som tidigare år.

Årets Klimatpris utses av juryn för tävlingen och presenteras med 3 nominerade och 1 vinnare, som tidigare år.

Årets Hållbara Offentliga Restaurang utses av juryn för tävlingen och presenteras med 10 nominerade och 1 vinnare, som tidigare år.

PARTNERS