White Guide Junior och White Guide Senior byter namn till SVERIGES OFFENTLIGA MÅLTIDER (SOM). Syftet är att bredda tävlingen och ge flera offentliga kök möjligheten att visa upp sina ambitioner och sitt yrkeskunnande. Köken bedöms utifrån helheten, där allt ifrån mat, måltidsmiljö, bemötande, dialog och hållbarhet vägs in. Efter oanmälda besök från juryn tilldelas köken EN, TVÅ eller TRE stjärnor. Årets upplaga av SVERIGES OFFENTLIGA MÅLTIDER har nio kategorier och är öppen för förskolor, skolor och äldreboenden. Välkommen till Sveriges största tävling inom den offentliga gastronomin.

Den 29-30 oktober är det dags för årets stora fest: prisutdelningen för Sveriges Offentliga Måltider. Sätt ett stort kryss i kalendern och gör dig redo för en härlig kväll med stjärnorna i branschen.

NYHETER 2024

  • Förskolekök, skolkök och seniorkök blir bedömda och kategoriserade enligt en skala med 1, 2 eller 3 stjärnor.
Tre stjärnor
Ett kök som erbjuder en komplett måltidsupplevelse som utgår ifrån en stor andel hållbara råvaror, tillagade från grunden med stor kunskap, nyfikenhet och vilja att inte bara ge gästerna vad de vill ha, utan vad de behöver.

Två stjärnor 
Ett kök som erbjuder måltider utöver det vanliga; där maten tillagas på hållbara, kvalitativa råvaror av engagerade kockar som är lyhörda för gästerns behov och önskemål.

En stjärna
Ett kök som bjuder på goda, varierade, näringsriktiga måltider som sätter matgästerna i centrum.

 

  • Anmälda kök kommer att få feedback efter bedömning med tips på hur man kan nå nästa nivå.
  • Samtliga kök som belönas med stjärnor får ett material (klistermärken och plaketter) att sätta upp i köket eller matsalen.

Följ oss på instagram för att inte missa något!

KATEGORIER

ÅRETS
FÖRSKOLESKÖK

Precis som i övriga kökskategorier ser vi till helheten när vi bedömer måltiderna till de allra minsta gästerna, på landets förskolor. Kvaliteten på maten är såklart i fokus, men vi vill också veta hur köket arbetar med att minska matsvinnet, hur man planerar sina menyer, vilka råvaror och ingredienser kockarna använder, hur man garanterar att måltiderna är näringsriktiga, hur måltiderna integreras i den övriga verksamheten och hur köket kommunicerar med föräldrar och matgäster. Årets Förskolekök presenteras i samarbete med Scan.

Sista anmälningsdag 1 mars 2024!

ÅRETS
SKOLKÖK

I den här kategorin bedömer vi smak, textur, presentation, måltidsmiljön, näringsriktighet och kvaliteten på råvaran. Genom att gå igenom menyerna, både bakåt och framåt i tiden, kan vi bedöma balans, innovation och variation. Vi vill också veta hur köket samarbetar med pedagoger, hur de kommunicerar med sina gäster, hur stor andel ekologiska ingredienser de använder och hur de arbetar för att minska matsvinnet, både i köket och ute i matsalen. Årets Skolkök presenteras i samarbete med Menigo.

Sista anmälningsdag 1 mars 2024!

ÅRETS
SENIORKÖK

Den här kategorin skiljer sig från övriga kökskategorier, men även här är det helheten som bedöms. Det som gör dessa måltider speciella, förutom gästerna och deras behov av näringsriktiga och individuellt anpassade måltider, är att matlagningen inte alltid sker i anslutning till platsen där gästerna äter. Här ser vi till kvaliteten på råvarorna, bemötande, menyplanering, individanpassning och hur väl kommunikationen mellan kök och vårdpersonal fungerar. Årets Seniorkök presenteras i samarbete med Findus.

Sista anmälningsdag 1 mars 2024

ÅRETS
FÖRSKOLEKOCK

För att vara nominerad i årets upplaga av Årets Förskolekock ska ett recept skickas in som ska kunna serveras i ett svenskt förskolekök. Här bedöms kockarnas förmåga att skapa ett spännande recept som passar att servera till barn. Vi bedömmer även kreativitet, presentation och väger in kockarnas val av råvaror; både sett till hållbarhet och ekonomi. Årets Förskolekock presenteras i samarbete med Skånemejerier.

Sista anmälningsdag 31 maj 2024.

ÅRETS
SKOLKOCK

För att vara nominerad i årets upplaga av Årets Skolkock ska man skicka in ett recept som ska kunna serveras i ett svenskt skolkök. Här bedöms kockarnas förmåga att skapa ett spännande recept som passar att servera till barn och ungdomar. Vi bedömmer även kreatitivet, presentation och väger in kockarnas val av råvaror; både sett till hållbarhet och ekonomi. Årets Skolkock presenteras i samarbete med Kronfågel.

Sista anmälningsdag 31 maj 2024.

ÅRETS
SENIORKOCK

För att vara nominerad i årets upplaga av Årets Seniorkock ska man skicka in ett recept som är anpassat för att serveras i ett svenskt seniorkök. Här bedöms kockarnas förmåga att skapa ett spännande recept som passar att serveras till äldre. Vi bedömmer även kreatitivet, presentation och väger in kockarnas val av råvaror; både sett till hållbarhet och ekonomi. 

Sista anmälningsdag 31 maj 2024.

ÅRETS
MÅLTIDSCHEF

Denna kategori premierar långsiktighet, helhetssyn och ledarskap. Oavsett om du är anställd av en kommun eller en privat aktör, är du med och skapar en plattform som gör det möjligt att servera näringsriktiga, hållbara och vällagade offentliga måltider. Förmågan att kommunicera är A och O; såväl med kollegor, politiker, anhöriga, media, vårdchefer, rektorer, pedagoger och framför allt –  kökspersonalen som ska se till att visioner och ambitioner förverkligas. Årets Måltidschef presenteras i samarbete med Sodexo.

Sista anmälningsdag 27 maj 2024.

ÅRETS
HÅLLBARA OFFENTLIGA RESTAURANG

I den här kategorin bedömer vi kökets ambitioner kring hållbarhet. Här väger vi in helheten; men lägger extra stor vikt vid hur köket arbetar med ekologiska livsmedel som tar extra stor hänsyn till biologisk mångfald, djurvälfärd och minskad klimatpåverkan. Även kökets förmåga att lyfta dessa frågor gentemot matgästerna, bedöms. Årets Hållbara Offentliga Restaurang presenteras i samarbete med KRAV.

Sista anmälningsdag 27 maj 2024.

ÅRETS
KLIMATPRIS

Den här kategorin hyllar idéer, koncept och projekt som engagerar matgästerna och sprider kunskap om matens påverkan på vårt klimat. Här premierar vi kreativitet, lekfullhet, mod och lyhördhet – helt enkelt förmågan att på ett roligt sätt kommunicera vikten av hållbar mat och dryck i förskola och skola. Bidragen ska presenteras med en kortfilm (max 1 minut) som beskriver hur man kommunicerar dessa idéer till sina matgäster. Årets Klimatpris presenteras i samarbete med Oatly.

 Sista anmälningsdag 27 maj 2024.

LÄROPRISET

Priset riktar sig till skolor som är extra bra på att integrera hållbar mat i undervisningen, sprida kunskapen i hela skolan och vidare till vårdnadshavare – och gärna till samhället runt omkring. Målet är att hållbar mat ska vara en självklarhet för framtidens vuxna och att matsvinnet är något som ska minimeras.

Sista anmälningsdag 2 september 2024.

PARTNERS